Przeskocz do treści

Witamy na stronie Akademii Rodziny


Aktualności

Informujemy, że działalność Akademii w Józefowie w sezonie 2018-2019  będzie zawieszona, tzn. nie będzie comiesięcznych spotkań dla stałej grupy.

Przewidziane są 2 - 3 spotkania problemowe. Pierwsze odbędzie się 29.09.2018 (w sobotę). Poprowadzi je p. Małgorzata Walaszczyk. Temat spotkania to: Fenomen płodności. Współczesne metody rozpoznawania płodności. Spotkanie odbędzie się w Józefowie, początek g. 10.00, zakończenie ok. 16.00. Przewidziana godzinna przerwa na obiad. Spotkania problemowe przeznaczone są tylko dla małżeństw, tzn. nie ma zorganizowanej opieki dla dzieci. Koszt udziału 60 zł od pary. Zgłoszenia należy kierować na adres: jozefow@akademia-rodziny.pl lub telefonicznie: 797 002 038.


AKADEMIA RODZINY to forma wspierania młodych rodzin (do dziesięciu lat stażu małżeńskiego) w umacnianiu więzi małżeńskich i rodzinnych.

Podstawowy element tego wsparcia stanowi cykl 10 jednodniowych spotkań. Organizowane są one raz w miesiącu, w soboty, od września do czerwca. Spotkania przygotowywane są przez specjalistów zajmujących się problematyką rodzinną (między innymi wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Podejmowane tematy to przede wszystkim zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki, ale również problemy związane z duchowością. W ramach zajęć prowadzone są wykłady, warsztaty, ćwiczenia, prelekcje dla dzieci. Przewidziane są również różne formy integracyjne.

Rodziny, które ukończą podstawowe szkolenie mogą korzystać z dodatkowych form wsparcia. Są nimi:

  • kręgi konsultacyjne (możliwość telefonicznego kontaktu z małżeństwem, które przeszło przez jakiś trudny małżeński czy rodzinny problem),
  • spotkania problemowe (spotkania organizowane według wspomnianej wcześniej metody, podejmujące problemy zgłaszane przez rodziny),
  • wstępna (telefoniczna) poradnia.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Akademii Rodziny 2017/2018.