Przeskocz do treści

Wesprzyj Akademię

Udane małżeństwo, szczęśliwa rodzina to wielkie wartości, wielkie dobro. Potwierdzają to świadectwa tych, którzy mogli i mogą się nim cieszyć i tych, którzy zostali wartości tych pozbawieni. Akademia Rodziny jest szansą dla współczesnych małżonków i ich dzieci na korzystanie w większym stopniu z tego dobra. Jest ona formą wspierania współczesnej rodziny. W tę działalność zaangażowało się wielu wolontariuszy, ludzi dobrej woli. Jeśli chcesz, możesz mieć swój udział w tym dziele wspierając Akademię finansowo.

Pozyskane fundusze przeznaczymy na dofinansowanie posiłków dla uczestników spotkań, na pomoce do ćwiczeń i warsztatów, zwrot kosztów podróży dla prelegentów, pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem pomieszczeń oraz kosztów korespondencji i komunikowania.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji Ad Futurum z dopiskiem „Akademia Rodziny”.

VW Bank 92 2130 0004 2001 0325 2525 0001

Fundacja Ad Futurum – Akademia Rodziny
05 – 410 Józefów 3
ul. Nowowiejska 12