Przeskocz do treści

Informacje podstawowe

1. Dla kogo jest przeznaczona Akademia Rodziny?
Do Akademii Rodziny zapraszamy młode małżeństwa (do 10 lat stażu małżeńskiego) wraz z dziećmi (w przypadku większego stażu decydować będzie indywidualna rozmowa). Akademia przeznaczona jest dla tych, którzy chcą pogłębić swoje więzi, zabezpieczyć małżeństwo przed niszczącymi, rozbijającymi czynnikami, a życie rodzinne uczynić bardziej szczęśliwym. Warunkiem uczestnictwa w Akademii Rodziny nie są ani świadectwa maturalne, ani dyplomy wyższej uczelni.

2. Jak zostanie rozwiązana opieka nad dziećmi w czasie zajęć dla rodziców?
W trakcie zajęć dla rodziców dziećmi opiekują się wolontariusze Fundacji Ad Futurum oraz studenci pedagogiki i nauk o rodzinie. Prowadzą oni równoległy, dostosowany do możliwości dzieci program zajęć powiązany z tematyką, którą w tym samym czasie zajmują się rodzice. Na koniec każdego zjazdu odbywa się wspólne spotkanie młodszych i starszych uczestników Akademii Rodziny, podczas którego dzieci dzielą się zdobytymi tego dnia doświadczeniami i wynikami swojej pracy.

3. Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia Akademii Rodziny?
Rok akademicki rozpoczyna się we wrześniu a kończy w czerwcu w roku następnym. W każdym miesiącu odbywa się jeden zjazd uczestników Akademii. Są to spotkania jednodniowe (sobota), z wyjątkiem ostatniego w czerwcu, które trwa dwa dni (sobota, niedziela).
Zajęcia w trakcie zjazdów jednodniowych trwają od 10.00 do 17.30 z przerwą na obiad i kawę lub herbatę. Zjazd dwudniowy będzie trwał od 10.00 w sobotę do 15.00 w niedzielę (w tym posiłki, ognisko, nocleg i Msza św. na zakończenie roku akademickiego).
Akademia Rodziny w Józefowie: Zjazdy odbywają się w Józefowie pod Warszawą w Instytucie Ojców Szensztackich przy ul. Nowowiejskiej 12.
Akademia Rodziny w Koszalinie: Zjazdy odbywają się w Koszalinie w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym przy ul. Seminaryjnej 2 lub na Górze Chełmskiej przy ul. Słupskiej w zależności od formy prowadzonych zajęć.
Akademia Rodziny w Winowie: Zjazdy odbywają się w Winowie w Domu Ojca przy ul Prószkowskiej 12.
Akademia Rodziny w Gdyni:
Akademia Rodziny w Bydgoszczy: Zjazdy odbywają się przy Sanktuarium Zawierzenia, Bydgoszcz - Piaski, ul. Smukalska 113.

4. Jakie są koszty uczestnictwa w Akademii Rodziny?
Opłata rekrutacyjna: brak.
Opłata wpisowa: brak.
Koszt uczestnictwa: 85 zł za jeden dzień od rodziny, (w tym obiad, herbata, kawa).
(Uwaga: wysokość opłat jest stała – niezależna od liczby dzieci w rodzinie.)
Razem: 9 zjazdów jednodniowych x 85 zł + 1 zjazd dwudniowy x 170 zł = 935 zł
Opłaty należy dokonać dopiero po przejściu etapu rekrutacji i zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Akademii Rodziny. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w dwóch ratach.Opłaty pokrywają tylko koszty pobytu i materiałów. Należy dokonać wpłaty na pierwszym zjeździe.
W przypadku trudności finansowych istnieje możliwość indywidualnego rozpatrzenia kosztów uczestnictwa w Akademii Rodziny.