Przeskocz do treści

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja składa się z 2 etapów.
Najpierw należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ za pomocą formularza na naszej stronie. Następnie w ciągu tygodnia od wysłania KARTY koordynatorzy Akademii Rodziny skontaktują się ze zgłaszającą się rodziną, aby ustalić czas i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej. Celem tego spotkania jest wzajemne osobiste poznanie oraz rozmowa na temat potrzeb zgłaszającej się rodziny w kontekście programu Akademii Rodziny. O wynikach rekrutacji każda rodzina zostanie poinformowana mailowo na adres podany w KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ.

2. Kalendarz rekrutacji
Zgłoszenia: od maja – do 3 września 2017 r. Rozmowy kwalifikacyjne: indywidualny kontakt telefoniczny, Wyniki rekrutacji: indywidualny kontakt telefoniczn,

3. Limit miejsc i lista rezerwowa
Zajęcia w Akademii Rodziny są prowadzone w formie warsztatów – jej uczestnicy mogą zdobyć nie tylko nową wiedzę na temat rozwoju relacji w małżeństwie i rodzinie, ale również nabyć praktyczne umiejętności w tej dziedzinie. Taka forma pracy wymusza pewne ograniczenia w ilości uczestników, stąd przewidziany jest limit miejsc. W roku akademickim 2017/2018 zostanie przyjętych do Akademii Rodziny maksymalnie 10 rodzin.
Ze względu na różne wydarzenia losowe, które mogą uniemożliwić uczestnictwo w cyklu zajęć zakwalifikowanym rodzinom, zostanie utworzona również rezerwowa lista kandydatów. Rodziny znajdujące się na tej liście zostaną powiadomione o ewentualnym przyjęciu do Akademii Rodziny nie później niż na tydzień przed pierwszym zjazdem