Przeskocz do treści

Lista prelegentów

Zajęcia w Akademii Rodziny prowadzą doświadczeni wykładowcy z różnych uczelni wyższych w Polsce. Zajmują się oni różnymi dziedzinami wiedzy, ale łączy ich jeden cel – pomoc rodzinie. Wśród prowadzących zajęcia są również osoby praktycznie zaangażowane w pracę na rzecz rodziny.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszych prelegentach:


Prof. dr hab. Maria Ryś - psycholog rodziny – profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierownik Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień, Prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio.

 


ś.p. Ks. Prof. dr hab. Jerzy Bajda (1928 - 2012) - teolog moralista - wykładowca Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 


Dr Maria Jankowska - psycholog - wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich.

 


Dr Alicja Kostka - teolog moralista. Od lat prowadzi dni skupienia i warsztaty dla kobiet, a także gości z wykładami z duchowości świeckich w Polsce i w Niemczech. Publicystka, tłumacz.

 


Mgr Małgorzata Walaszczyk - diecezjalny doradca życia rodzinnego w Warszawie, dyrektor specjalistycznej poradni rodzinnej w Warszawie. Prowadzi zajęcia zlecone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 


o. Arkadiusz Sosna ISchP - wieloletni duszpasterz rodzin, Krajowy Duszpasterz Ruchu Szensztackiego w Polsce.

 


o. Romuald Kszuk ISchP - duszpasterz Ruchu Szensztackiego metropolii warszawskiej.

 


Mgr Jerzy Mika - Wicedyrektor Katolickiego Instytutu Zarządzania, przez wiele lat Prezes Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia TAK w Opolu. Instruktor ZHR. Od 1995 r. właściciel firmy doradczej.

 


o. Mirosław Żabnicki ISchP - przez wiele lat pracował jako duszpasterz w Brazylii, był duszpasterzem Ruchu Szensztackiego w metropolii warszawskiej, obecnie asystent Szensztackiego Związku Rodzin w Polsce, prowincjał Ojców Szensztackich.

 


Mgr Mirosława Kwas - pedagog, specjalista ds. rodziny.

 


Dr Paweł Kwas - teolog, pedagog, specjalista ds. rodziny – prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz zajęcia zlecone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.