Przeskocz do treści

Tematy spotkań

Spotykamy się w jedną sobotę w miesiącu. Każdy taki dzień przeznaczamy na zapoznanie się z innym tematem. W tym czasie uczestnicy Akademii Rodziny mają szansę uzyskać wiedzę, ale i zdobyć umiejętności z danej dziedziny. Życie rodzinne ma wiele aspektów. W Akademii dotykamy tych najbardziej podstawowych: wartości, relacji, wychowania.

Oto lista zagadnień poruszanych w trakcie zjazdów:

  • Wpływ dzieciństwa na życie w małżeństwie
  • Poznawanie siebie
  • Wartości i normy w życiu rodziny
  • Etyka życia małżeńskiego i rodzinnego
  • Miłość
  • Relacje interpersonalne
  • Wychowanie
  • Organizacja czasu w rodzinie
  • Sytuacje trudne
  • Małżeństwo i rodzina a inne kręgi